Våra tjänster

IceStar Camps

Vi arrangerar camper i Sverige och utomlands året runt. Vi fokuserar på alla delar och arbetar utifrån ett helhetskoncept.

Privatträning

För dig som vill jobba fokusera på detaljer och utveckla dina färdigheter och spel.

IceStar Academy

Vi erbjuder varje årskull special teams som vi arbetar tillsammans i en liten grupp under 8 månader.

Information gällande Coronaviruset / Covid-19

Välkommen till våra hockey camps:

  • Om du är fullt frisk och utan några förkylningssymptom.
  • Om du varit sjuk och därefter varit frisk och symptomfri under två efterföljande dagar.

För övrig information hänvisar vi till:

krisinformation.se
folkhalsomyndigheten.se

IceStar Camp - Become a Pro

Vad vill ni ha här?